Családi és örökösödési mediáció

Családi és örökösödési mediáció

A család életünk legfontosabb és legérzékenyebb kapcsolatrendszere. Az időszakosan vagy tartósan feszültségekkel terhelt családi viszonyok rendezhetők a mediáció segítségével.

A családon belüli vitás helyzetek igen sokszínűek lehetnek az érintettek körét és a témát illetően egyaránt. 

Előfordulhat például, hogy egy párkapcsolati mediáció során merül föl az igénye egy szélesebb körű családi mediációnak, amikor a párok családjai - egyik vagy mindkét oldalról – folyamatos elvárásokat közvetítve, erőteljes befolyásoló hatást gyakorolnak a pár életére. Ezek kimondva vagy kimondatlanul, beletörődve vagy fellázadva feszültségeket és vitákat generálnak a párok között, és rombolják kapcsolatukat. Ezek a konfliktusok tisztázhatók és feloldhatók a mediációs folyamat keretében, a bosszúságok, sérelmek, és igények feltárása után közösen megtervezzük az új családi kapcsolattartási kereteket.

Örökösödési viták esetében túlléphet a szűkebb család keretein az érintettek köre. Előfordulhat, hogy nem, vagy csak részben ismerik egymást a hagyatéki eljárásban résztvevő örököstársak. Szűkebb családon belül is kapcsolatok szakadhatnak meg - ha peres eljárással vagy a nélkül - valamelyik fél sérelmezi az eredményt. A mediációs eljárásban lehetőség van a felek álláspontjainak közelítésére, és minden érintett számára elfogadható hagyatéki megállapodás elérésére.

Díjazás

Családi és örökösödési mediáció

15 000 Ft
20 000 HUF
óra

részvevők számától függetlenül